021-36616170

 

 

تصاویری از مراحل مونتاز تابلو برق های دیتاسنتر طراحی شده توسط شرکت پویا صنعت مارلیک برای یکی از ارگان های دولتی :

تصاویری از مراحل مونتاز تابلو برق های دیتاسنتر طراحی شده توسط شرکت پویا صنعت مارلیک برای یکی از ارگان های دولتی :

1

 

 

2

 

 

3

 

4

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

8