021-36616170

 

 

 خلاصه ای از خدمات شرکت در زمینه دیزل ژنراتور :

1.نصب و راه اندازی گاورنرهای مکانیکی و الکترونیکی
2.تبدیل سیستم گاورنر مکانیکی به الکترونیکی
3.مشاوره ، تعمیر و خدمات راه اندازی دیزل ژنراتور
4.پارالل سازی دیزل ژنراتورها با یکدیگر و با شبکه
5.تعمیر سیم پیچ اکسایتر و روتور                                                                                   6.تعمیرات دیزل                                                                                                                7.اتوماتیک کردن دیزل ژنراتورها

 

 

 

تعمیر دیزل ژنراتور Cummins در پارس جنوبی عسلویه

راه اندازی دیزل VOLVO

نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور 1100KVA