021-36616170

 

 

منبع تغذیه سوئیچینگ به روش سوئیچینگ عمل رگولاسیون را انجام میدهد . برای ثابت نگه داشتن ولتاژ در خروجی یک منبع تغذیه ، دو روش رگولاسیون خطی و رگولاسیون به روش سوئیچینگ رایج می باشد.

مشخصات منبع تغذیه سوئیچینگ و خطی :

    منبع تغذیه سوئیچینگ                                       

         منبع تغذیه خطی

*راندمان یا بازده توان بیشتر از روش خطی حدود 90 درصد *بازدهی پائین
*کیفیت بالای خروجی *عدم وجود کیفیت دلخواه در خروجی
*بدون اتلاف با تغییر میزان دوره  سیکل سوئیچ ، ولتاژ و جریان خروجی کنترل می شود *با اتلاف توان خروجی را رگوله یا یکسو می کند
*رگولاسیون دقیق *عدم دسترسی به رگولاسیون دقیق
*فرکانس کار ترانس ها 50 تا 200 کیلوهرتز است *فرکانس کار ترانس ها 50 تا 60 هرتز است
*اندازه کوچک و حجم کم ترانسهای فرکانس بالا *اندازه بزرگ و حجم زیاد ترانسهای فرکانس پائین
*وجود نویز زیاد در خروجی بدیل فرکانس بالا که برای حذف آن از فیلتر EMI استفاده شده است *بدلیل طراحی ساده نویز در خروجی بسیار کم است

 

منبع تغذیه سوئیچینگ به روش سوئیچینگ عمل رگولاسیون را انجام میدهد . برای ثابت نگه داشتن ولتاژ در خروجی یک منبع تغذیه ، دو روش رگولاسیون خطی و رگولاسیون به روش سوئیچینگ رایج می باشد.

مشخصات منبع تغذیه سوئیچینگ و خطی :

    منبع تغذیه سوئیچینگ                                       

         منبع تغذیه خطی

*راندمان یا بازده توان بیشتر از روش خطی حدود 90 درصد *بازدهی پائین
*کیفیت بالای خروجی *عدم وجود کیفیت دلخواه در خروجی
*بدون اتلاف با تغییر میزان دوره  سیکل سوئیچ ، ولتاژ و جریان خروجی کنترل می شود *با اتلاف توان خروجی را رگوله یا یکسو می کند
*رگولاسیون دقیق *عدم دسترسی به رگولاسیون دقیق
*فرکانس کار ترانس ها 50 تا 200 کیلوهرتز است *فرکانس کار ترانس ها 50 تا 60 هرتز است
*اندازه کوچک و حجم کم ترانسهای فرکانس بالا *اندازه بزرگ و حجم زیاد ترانسهای فرکانس پائین
*وجود نویز زیاد در خروجی بدیل فرکانس بالا که برای حذف آن از فیلتر EMI استفاده شده است *بدلیل طراحی ساده نویز در خروجی بسیار کم است

 

صفحه 2

 

 

شرکت پویا صنعت مارلیک برندهای  DELTA و  FATEK و ACRO و Siemens منابع تغذیه سوئیچینگ را به مشتریان  عزیر ارائه می نماید.

               
ACRO SIEMENS FATEK