021-36616170

 

 

 

 • مشاوره و نصب و راه اندازی AVR های مختلف
 • طراحی و ساخت ولتاژ رگولاتور جهت ژنراتورها با توان و فرکانس مختلف به صورت نیم موج و تمام موج
 • تعمیر مدل های مختلف AVR برند های زیر :
 1. Markon
 2. LOREY SOMER
 3. AVK
 4. Newage STAMFORD
 5. Basler
 6. SIEMENS
 7. Marelli
 8. Marathon
 9. Meccalte
 10. Brush
 11. BKB/Conyers
 12. Brown Boveri
 13. Caterpillar
 14. Contrology
 15. ECC/ECL
 16. EDC
 17. EMRI
 18. GEC/AEI
 19. Kutai
 20. Mawdsley
 21. Newton Derby
 22. Petbow
 23. Unilec