021-36616170

 

 

 

  • طراحی و ساخت و تعمیر کوره های القایی جهت ذوب و فورج
  • تعمیر ، طراحی و ساخت منابع تغذیه سوئیچینگ و شارژرها