021-36616170

 

 

تعمیر PLC  زیمنس (SEIMENS)مدل های : LOGO , CPU224 , CPU226
تعمیر PLC CO-TRUST
نصب و راه اندازی
مشاوره و اجرای پروژه های کنترلی توسط PLC های SEIMENS و CO-TRUST
تست بک آپ (BACKUP) از برنامه داخلی PLC های زیمنس