021-36616170

 

 

در بسیاری از کاربردهای صنعتی نیاز به تبدیل یک منبع DC ولتاژ ثابت به یک منبع DC ولتاژ متغییر می باشد . همچنین کانورترها جهت افزایش و یا کاهش پله ای ولتاژ DC بکار می روند. شرکت پویا صنعت مارلیک این کانورترها را در آمپرهای مختلف از 1 تا 60 آمپر با ولتاژ 24/12 به فروش می رساند. 

نمونه ای از برندهای موجود کانورتر:

PACO

 SAMLEX