021-36616170

 

 

از این محصول جهت تعیین سرعت استفاده می شود . سنسور از هسته و سیم پیچ تشکیل شده است که این سیم پیچ بر روی هسته پیچیده شده است و میدان مغناطیسی اطراف هسته ایجاد می کند و هرگاه یک فلز (آهن) از جلوی آن عبور کند این میدان قطع می شود که در نهایت در خروجی سیم پیچ پالسی را ایجاد می نماید . این سنسور از طریق حرکت دندانه های چرخ لنگر(فلایویل)از جلوی آن تولید سیگنال نموده و با ارسال به گاورنر،سرعت موتور محاسبه می شود. واحد کنترل الکترونیک سیگنالهای تولید شده توسط سنسور سرعت را گرفته و پس از تغییر شکل سیگنال به سیگنال مربعی با پهنای متغیر و فرکانسی متناسب  با تغیرات فرکانس سنسور سرعت از۲۵۰تا۵۰۰ هرتز تولید نموده وپس از تقویت آنرا در خروجی ظاهر می کند. این محصول به سفارش مشتری قابل تولید است . جنس سنسور آلمانی است و در اندازه های مختلف جهت نصب قابلیت ساخت دارد که بستگی به قطر و گام پیچ (ریز و درشت) دارد.سنسورهای القائی سنسورهای بدون تماس هستند که تنها در مقابل فلزات عکس العمل نشان می دهند و می توانند فرمان مستقیم به مدارات کنترل مثل PLC , CONTROL SPEED یا گاورنر الکترونیکی بدهند . در دیزل ژنراتورها برای کنترل فرکانس و دور دیزل ژنراتور بایستی دریچه سوخت متناسب با فرکانس یا دور دیزل بازو بسته شود تا در نهایت در تمام شرایط کارکرد دیزل ژنراتور دیزل دارای دوری ثابت باشد که در نتیجه آن فرکانس ثابتی داشته باشیم . نقش کنترل دور دیزل را گاورنر بعهده دارد  که در دو نوع می باشد گاورنر الکترونیکی و گاورنر مکانیکی این سنسورها در گاورنرهای الکترونیکی جهت کنترل دور دیزل مورد استفاده قرار میگیرند  . پیکاپ بر روی دنده فلایویل با فاصله مشخص قرار می گیرد و هرگاه دنده های فلایویل از جلوی این سنسور عبور می کند خروجی سنسور که به دستگاه کنترل سرعت یا گاورنر وصل است  پالسی تولید می گردد که گاورنر با توجه به تعداد این پالسها و فرکانس تنظیمی خروجی متصل به شیر برقی (اکچویتر  ی)  را تغییر می دهد که در نتیجه این فرایند با توجه به کنترل دریچه شیر برقی مقدار سوخت کنترل و در نهایت فرکانس کنترل می گردد .

 

برای دیدن تصاویر نمونه های مختلف سنسور روی اینجا کلیک نمائید.