021-36616170

 

 

 این محصول نمونه جدید SX440 می باشد که دارای اندازه کوچکتر و فاقد ترانس ایزوله می باشد وجهت کنترل ولتاژ خروجی ژنراتور با سیستم تحریک ورودی (بدون زغال) استفاده می شود.

دارای قابلیت پارالل ، کنترل از راه دور ، کنترل ولتاژ خروجی با ورودی آنالوگ ، دارای مدار  UNDER FREQUENCY و مدار حفاظت از افزایش ولتاژ خروجی ژنراتور کاهش ولتاژ در هنگام کاهش فرکانس (جهت حفاظت از سیم پیچ تحریک) می باشد . قطعات این دستگاه به صورت اس ام دی SMD می باشد . این محصول به صورت انبوه و با هدف جلب رضایت مشتری و صادر به سایر کشورها تولید می گردد.