021-36616170

 

 

 این سنسورها از طریق حرکت دندانه های چرخ لنگر(فلایویل)از جلوی آن تولید سیگنال نموده و با ارسال به گاورنر،سرعت موتور محاسبه می شود. واحد کنترل الکترونیک سیگنالهای تولید شده توسط سنسور سرعت را گرفته و پس از تغییر شکل سیگنال به سیگنال مربعی با پهنای متغیر و فرکانسی متناسب  با تغیرات فرکانس سنسور سرعت از۲۵۰تا۵۰۰ هرتز تولید نموده وپس از تقویت آنرا در خروجی ظاهر می کند.

 

اینورتر LS

دیزل ژنراتور Cummins

دیزل ژنراتور MTU