021-36616170

 

 

شرکت پویا صنعت مارلیک مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی و الکترونیک صنعتی

اینورتر LS

دیزل ژنراتور Cummins

دیزل ژنراتور MTU