021-36616170

 

 

شرکت پویا صنعت مارلیک تأمین کننده تمامی ادوات کنترلی دیزل ژنراتور

اینورتر LS

دیزل ژنراتور Cummins

دیزل ژنراتور MTU