021-36616170

 

 

طراحی ، ساخت و تعمیر مدارات صنعتی الکترونیکی دیجیتال و آنالوگ

اینورتر LS

دیزل ژنراتور Cummins

دیزل ژنراتور MTU